News Ticker

 • Latest Posts

  Application Open for Nepal Bidhya Bhusan from Ministry of Education 2076

  नेपाल सरकार  शिक्षा
  विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय 

  उच्च शिक्षा शाखा

  नेपाल सरकार  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय उच्च शिक्षा शाखाको नेपाल विद्याभूषण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । 

  निवेदन फारम शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, उच्च शिक्षा शाखा वा यस मन्त्रालयको website www.moe.gov.np बाट डाउनलोड गरी लिन सकिनेछ। म्याद नाघि वा रितपूर्वक नआएको वा शर्तपूर्ण निवेदन उपर कारवाही नहुने व्यहोरा समेत अनुरोध छ ।

  For detail, read notice below:
  Nepal Bidhya Bhusan Notice

  No comments

  Smartphone