Application Open for Nepal Bidhya Bhusan from Ministry of Education 2076 - NELOMASI

Latest

Informative blog related to Nepal.

Home Ad

Post Top Ad

Thursday, July 18, 2019

Application Open for Nepal Bidhya Bhusan from Ministry of Education 2076

नेपाल सरकार  शिक्षा
विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय 

उच्च शिक्षा शाखा

नेपाल सरकार  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय उच्च शिक्षा शाखाको नेपाल विद्याभूषण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । 

निवेदन फारम शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, उच्च शिक्षा शाखा वा यस मन्त्रालयको website www.moe.gov.np बाट डाउनलोड गरी लिन सकिनेछ। म्याद नाघि वा रितपूर्वक नआएको वा शर्तपूर्ण निवेदन उपर कारवाही नहुने व्यहोरा समेत अनुरोध छ ।

For detail, read notice below:
Nepal Bidhya Bhusan Notice

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad