• Latest Posts

 • Tourism

  5/Tourism/feat-tab

  Festivals

  5/Festivals/feat-tab

  Foods

  5/Food/feat-tab

  Application Open for Nepal Bidhya Bhusan from Ministry of Education 2076

  July 18, 2019 0

  नेपाल सरकार   शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय  उच्च शिक्षा शाखा नेपाल सरकार   शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय  उच्च शिक...

  नेपाल छात्रा विद्यापदकका लागि आवेदन दिने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना ।

  July 17, 2019 0

  नेपाल सरकार  शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय  उच्च शिक्षा शाखाको नेपाल छात्रा विद्यापदकका लागि आवेदन दिने सम्बन्धी अत्यन्त जर...

  लोक सेवा आयोगको परिक्षार्थीहरुको लागि जरुरी सुचना । Lok Sewa Aayog Important Notice

  July 17, 2019 0

  लोक सेवा आयोग जरुरी सुचना  लोक सेवा आयोगवाट सञ्चालन हुने परीक्षा भवनमा मोबाइल, इलेक्ट्रोनिक डिभाइस तथा झोला निषेध गरिएको छ ।