COVID-19 Contact Numbers of Ministry of Health and Population

Also Read

कोरोना भाइरस बारेमा जानकारी तथा परामर्श लिनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको हटलाइन वा फोन नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ

- 1115 (बिहान देखि राती १० सम्म)
- 1133 (चौबीसै घण्टा)
- 9851255834, 9851255837, 9851255839 (बिहान - बेलुका )

Corona Virus Disease Precaution
SHARING IS CARING!!!
#StayHomeStaySafe

Post a Comment

Thank you for your comments.

Previous Post Next Post