COVID-19 Helpline Contact Numbers Nepal

कोरोना भाइरस बारेमा जानकारी तथा परामर्श लिनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको हटलाइन वा फोन नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ

- 1115 (6AM - 10PM)
- 1133 (24 Hours)
- 9851255834, 9851255837, 9851255839 (8AM - 8PM)
- 102 Ambulance Service (24 Hours)

Corona Virus Disease Precaution
SHARING IS CARING!!!
#StayHomeStaySafe

Post a Comment

Thank you for your comments.

Previous Post Next Post