• Latest Posts

  Nepal Airlines Corporation Internal Competitive Examination Result

  आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा बढुवा नियुक्ति सिफारिस सम्बन्धी सुचना

  नेपाल वायुसेवा निगमले आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा बढुवा गर्न आह्वान गरेको देहायका विज्ञापनहरूमा आवेदन दिने उम्मेदवारहरूमध्ये लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ताको कुल प्राप्ताङृकको आधारमा योग्यताक्रमअनुसार देहायका उम्मेदवारहरूलाई निगमको पदपूर्ति समितिको बैठकले बढुवा नियुक्ति सिफारिस गरेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

  Nepal Airlines Corporation Internal Competitive Examination Result:
  NA-Result1


  NA-Result2

  No comments