Smartphone

लोक सेवा आयोगको परिक्षार्थीहरुको लागि जरुरी सुचना । Lok Sewa Aayog Important Notice

Also Read

लोक सेवा आयोग
जरुरी सुचना 

लोक सेवा आयोगवाट सञ्चालन हुने परीक्षा भवनमा मोबाइल, इलेक्ट्रोनिक डिभाइस तथा झोला निषेध गरिएको छ ।
लोक सेवा आयोगको सुचना

Post a Comment

Thank you for your comments.

Previous Post Next Post