News Ticker

 • Latest Posts

  लोक सेवा आयोगको परिक्षार्थीहरुको लागि जरुरी सुचना । Lok Sewa Aayog Important Notice

  लोक सेवा आयोग
  जरुरी सुचना 

  लोक सेवा आयोगवाट सञ्चालन हुने परीक्षा भवनमा मोबाइल, इलेक्ट्रोनिक डिभाइस तथा झोला निषेध गरिएको छ ।
  लोक सेवा आयोगको सुचना

  No comments

  Smartphone