Government of Nepal, National Examinations Board, Sanothimi, Bhaktapur has published notice of Grade 12 Grade increment examination notice. The interested candidates can fill up the exam form before 2076 Bhadra 5.

२०७६ सालको कक्षा १२ को ग्रेड वृद्धि (पूरक) परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी सूचना । 

Government of Nepal, National Examinations Board, Sanothimi, Bhaktapur has published notice of Grade 12 Grade increment examination notice for B. S. 2076.

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा मिति २०७६ वैशाख महिनामा सञ्चालन भएको कक्षा १२ को परीक्षामा नियमित
परीक्षार्थीको रूपमा सम्मिलित भई मिति २०७६/०४/१३ गते प्रकाशित नतिजामा तपसिलमा उल्लिखित मापदण्ड
पूरा गरेका परीक्षार्थीहरूलाई बढीमा दुई विषयमा मात्र ग्रेड वृद्धि (पूरक) परीक्षामा सम्मिलित हुन पाउने
व्यवस्था गरिएको हुँदा त्यस्ता परीक्षार्थीहरूले सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापक/प्राचार्यबाट प्रमाणित गराई
निम्नवमोजिमका स्थानहरूमा विद्यालयमार्फत्‌ मिति २०७६ भदौ २ गतेभित्र रकम बुझाई मिति २०७६ भदौ ५
गतेसम्म परीक्षा आवेदन फाराम बुझाउनु हुन सूचित गरिन्छ ।

२०७६ सालको कक्षा १२ को ग्रेड वृद्धि (पूरक) परीक्षा आवेदन फाराम बुझाउनु हुन सूचना
NEB Grade 12 Grade Increment Exam Form Fill-up Notice
Source: Gorkhapatra
Share To:

Nelomasi - Nepal

Informative blog related to Nepal. Hope you will find useful and helpful information through this blogger. If you have any concerns and information, please do share and contact me from contact page. SHARING IS CARING.

Post A Comment:

0 comments so far,add yours