लोक सेवा आयोगबाट सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा - NELOMASI

Latest

Informative blog related to Nepal.

Home Ad

Post Top Ad

Thursday, July 25, 2019

लोक सेवा आयोगबाट सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा

लोक सेवा आयोग, अनामनगर
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल
लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 

लोक सेवा आयोग, अनामनगरले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं. १६-१९/०७५-७६ सम्मका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

नतिजा हेर्नुहोस:
लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 1
लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 2

लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 3

लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 4

लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 5

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad