Job Vacancy at Rastriya Beema Sansthan - NELOMASI

Latest

Informative blog related to Nepal.

Home Ad

Post Top Ad

Friday, June 21, 2019

Job Vacancy at Rastriya Beema Sansthan

राष्ट्रिय बीमा संस्थान
प्रधान कार्यालय
रामशापथ, काठमाडौं  

राष्ट्रिय बीमा संस्थान मा करार सेवामा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना
  1. बीमा बिज्ञ - 
  2. बजार बिज्ञ - 
  3. सेमीकुवलिफाइड सी. ए. - 
Application Deadline: Ashad 20, 2076

For detail information on application procedure and deadline, read vacancy notice below:
Job Vacancy at Rastriya Beema Sansthan

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad