• Latest Posts

  Job Vacancy at Rastriya Beema Sansthan

  राष्ट्रिय बीमा संस्थान
  प्रधान कार्यालय
  रामशापथ, काठमाडौं  

  राष्ट्रिय बीमा संस्थान मा करार सेवामा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना
  1. बीमा बिज्ञ - 
  2. बजार बिज्ञ - 
  3. सेमीकुवलिफाइड सी. ए. - 
  Application Deadline: Ashad 20, 2076

  For detail information on application procedure and deadline, read vacancy notice below:
  Job Vacancy at Rastriya Beema Sansthan

  No comments

  Featured Posts